Langkawi Plaza 5a

Dialogue

This is how Kuah town looks like from a small bridge right in the heart of the city
Beginilah bandar Kuah kelihatan dari sebuah jambatan kecil di tengah-tengah bandar
As you can see in Kuah town,
Seperti yang anda boleh lihat,
There is absolutely no sky-scraper building
Tiada langsung bangunan pencakar langit

Lesson : Adjective & Adverb

1. Adjective ialah sifat. Ajective boleh digunakan sendirian atau bergabung dengan satu katanama
Contoh : There is no sky-craper builing
The bridge is small
We are looking from a small bridge
2. Apabila menggunakan adjective sendirian, maka verb to be (is, are atau am) hendaklah digunakan
Contoh : The bridge is small
3. Adverb ialah satu perkataan yang menekankan sesuatu katakerja
Contoh : Absolutely no sky-scaper building
He drives quickly
4. Adverb biasanya mepunyai huruf ly dihujung, dan boleh digunakan sebelum atau selepas sesuatu verb

Langkawi Plaza 5a
Langkawi Plaza 5b
Langkawi Plaza 5c