Jetty Point

Langkawi Plaza 5b

Dialogue

There are many banks located in Kuah
Terdapat banyak bank di Kuah
This is CIMB,
Ini ialah CIMB
Next to CIMB there is Maybank Berhad
Di sebelah CIMB, ada Maybank Berhad
And opposite of Maybank,
Bertentangan dengan Maybank,
There is another bank which is called RHB
Terdapat satu lagi bank yang dinamakan RHB

Lesson : Preposition (Kata arah), Terdapat

1. Perkataan untuk terdapat di dalam B.I ialah there is atau there are, bergantung dengan katanama yang dimaksudkan (iaitu samada satu atau banyak)
There is a bank here
There are many banks here
2. Next to bermaksud : di sebelah
3. Opposite of : bermaksud : bertentangan
4. Di dalam preposition, sesetengah preposition menggunakan pasangan tetap seperti opposite of, infront of, next to dsb..

Langkawi Plaza 5a
Langkawi Plaza 5b
Langkawi Plaza 5c

Langkawi Plaza 5c

Dialogue

Right in the middle of Kuah town,
Di tengah-tengah bandar Kuah
You can see another shopping centre
Anda boleh melihat satu lagi pusat membeli-belah
And this is called Langkawi Plaza
Dan ini dinamakan Langkawi Plaza
Langkawi Plaza is located right next to The Bayview Hotel
Langkawi Plaza terletak bersebelahan Hotel Bayview

Lesson : Preposition (Kata Arah)

1. right in the middle bermaksud : betul-betul di tengah
2. is located bermaksud : terletak
3. next to bermaksud : di sebelah, tetapi right next to bermaksud : betul-betul di sebelah
4. Apabila menggunakan preposition, verb to be (iaitu : is, are atau am) hendaklah digunakan selepas subject. The plaza is, The banks are, I am
Contoh :
The plaza is here
The plaza is next to The Bayview Hotel

Langkawi Plaza 5a
Langkawi Plaza 5b
Langkawi Plaza 5c

Providing Info 2, Airport

Dialogue
This is Langkawi Airport
Ini ialah lapangan terbang Langkawi
And this is Malaysian Airline counter
Dan ini ialah kaunter malaysian Airline
That is the AirAsia Counter
Itu ialah kaunter AirAsia
The bank is right at the end there
Bank terletak di hujung sana
There is a cafe towards the end too
Ada sebuah kafe di hujung sana juga
They also have chocolate shops around here and many other souvenir shops
Mereka ada kedai-kedai cokelat di sekitart sini dan banyak lagi kedai cenderamata
There is always something on sale
Selalu ada jualan murah di sini

Lesson : Singular & Plural, Preposition
1. Apabila memperkenalkan sesuatu menggunakan this atau that, perkataan is hendaklah digunakan
That is a bank
This is Malaysian airport

2. Apabila menunjuk arah menggunakan subject singular, perkataan is hendaklah digunakan
The bank is here
The chocolate shop is there

3. Ada di dalam B.I ialah there is untuk satu benda, dan there are untuk banyak benda
There is a bank there
There are many shops here